hlavní AKTIVITY a METODY ústavu

EXamination
ENvision
EXecution

Pozorování a široké pochopení predispozice spolu s komplexním přístupem je základem pro navrhování a realizaci inovativních postupů a produktů. Významnější než nové parciální „objevy“ je dlouhodobá zkušenost a souvztažnost s prostředím. Obsáhlé zkoumání parametrů a interakcí transformované do realizovaných úkolů přináší komplexní a efektivní řešení.

EXtreme
ENvironmental
EXperiment

Výzkum přírodního prostředí, vztahů a zdrojů (především rostlin a biosféry) s důrazem na využitelnost, udržitelnost, minimalizaci environmentálních dopadů a respekt k přírodním principům, prostřednictvím realizace specifických potažmo extrémních postupů, jejich pozorování a komplexní analýzy. Kontroverzní metody pro výmluvné výsledky.

EXcelent
ENergy
EXtractions

Extrakce umožňují získávání specifických látek a jejich využitelnost v dalších odvětvích lidské činnosti. Prováděný vývoj extrakčních metod přináší nebývalou optimalizaci efektivních a zároveň šetrných extrakčních postupů a prostředků. Extrahování, studium extraktů a produktů z nich přináší nové možnosti pro výrobce i spotřebitele.

EXtensive
ENtropic
EXperience

Prostřednictvím extenzivních pozorování, studií a jejich systematické integrace lze neustále rozvíjet náhled na skutečnost a zkoumat nové aspekty včetně jejich důsledků. Na základě takových pozorování a jejich analýz lze reflektovat nežádoucí efekty a navrhovat opatření či postupy, které kromě rozšířeného poznání umožňují výrazné kvalitativní změny pro rozvoj.

Výzkumný ústav EXENEX se zabývá především mezioborovou integrací vědy a praxe se záměrem rozšířit naše poznání tak, abychom mohli efektivně a pokrokově využívat civilizační benefity a zároveň aby se rozvíjelo naše poznání i životní úroveň. Přínosem jsou v takovém případě nejen hmatatelné výsledky, ale i nové vnímání, což umožňuje následný rozvoj technik, které mohou sloužit duševnímu, morálnímu i materiálnímu rozvoji v nových horizontech.

EXENEX team in action

Výzvou pro naše odborníky je výzkum s praktickými a rozumnými výstupy.

Výzkumný tým

Jednáni správní rady ústavu

probíhají často velmi neformálně přímo na místě řešení projektu spolu s přímým poznáváním problematiky.

Technici, designéři, laboranti

i manažeři v teamovém duchu přepisují představy o možnostech a efektivitě extrakčních metod.

Karel Šťastný

CEO

Zisk není kořist a pokora není prohra.

Výzkumný ústav EXENEX, z.ú. je zapsán v rejstříku ústavů
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U53.
IČ 03740854
Přispějte prosím na výzkum a rozvoj našich aktivit,
zde je naše bankovní spojení:
2200765568 / 2010
Děkujeme za podporu!

Portfolio

Seznamte se prosím s naší činností prostřednictvím malé prezentace novinek, zajímavostí a projektů realizovaných, probíhajících i budoucích. Samozřejmě zde zveřejňujeme pouze takové informace a aktivity, jejichž povaha zveřejnění umožňuje. Každý projekt a činnost ústavu má v souladu s vnitřní směrnicí a ujednáním zainteresovaných stran stanovenu úroveň zabezpečení pro všechny části i související činnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že významná část informací o  naší činnosti nemůže být veřejná a dostupnost dat i bezpečnost dokumentace je zajišťována v souladu s  potřebami a definovaným prováděním daného úkolu.

Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.

Marcus Tullius Cicero

Napište nám

Pro zaslání zprávy, prosím, použijte kontaktní formulář.

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!